افتتاحیه مرکز جدید دخترانه

در تاریخ دوشنبه 21 مهر ماه 1393 مصادف یا عید غدیر خم، مرکز جدید دختران واقع در بلوار حجاج افتتاح گردید.

عکس‌ها در ادامه...

IMG 0188

IMG 0003

IMG 0028

IMG 0037

IMG 0038

IMG 0039

IMG 0040

IMG 0155

IMG 0187

IMG 0033 Panorama

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب