اطلاعیه

 هموطنان نیکوکار.یاران و همراهان
با همت شما بزرگواران که مرزها و محدودیت ها در یاری رساندن به فرزندان سرزمینتان تاثیری ندارد،خانه دختران آشیانه علی در زمین اهدایی شهرداری کرمان و بنیاد بناهای ماندگار سرانجام به اتمام رسید و فرزندان آشیانه در حال جابجایی و اسکان در منزل جدیدی هستند که خشت خشت آن حاصل لطف شمایی ست که نیکی و همدلی با سرشتتان عجین است.
بزرگواران
اینک،در حالیکه هم چون همیشه منت دار همت والایتان هستیم،چشم انتظار کمک ها و همیاری های شماییم تا بتوانیم خانه پسرانمان را هم در زمین دیگری که آن نیز اهدایی شهرداری کرمان و بنیاد بناهای ماندگار است بسازیم و در آینده نزدیک سرپناه امنی برای پسرانمان داشته باشیم.
دعای خیر فرزندان علی بدرقه راهتان.شادی و سلامتی قرین لحظه لحظه زندگی تان
روابط عمومی آشیانه علی

IMG 0039

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب