حضور جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت

 26 دی 93 حضور جناب آقای مهندس زنگنه وزیر نفت به همراه همسرشان در ساختمان جدید (بلوار حجاج) و دیدار با فرزندان مرکز

ZANGANEH

ZANGANEH 1

ZANGANEH 2

ZANGANEH 3

 

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب