فعالیت های آموزشی

   - ثبت نام کودکان در مهد کودکها و مدارس سطح شهر.
   - برگزاری کلاس های آموزشی قرآن
   - برگزاری کلاس های آموزشی نقاشی
   - برگزاری کلاس های آموزشی زبان انگلیسی .
   - برگزاری کلاس های عروسک سازی و هویه کاری و گونی بافی.
   - برگزاری کلاس های گل سازی .
   - برگزاری کلاس موسیقی ( دف ، پیانو ، گیتار) .
   - برگزاری کلاس کامپیوتر.
   - برگزاری کلاس معرق .
   - برگزاری کلاس اوریگامی

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب