فعالیت های پزشکی

   - پیگیری برای عمل جراحی کاشت حلزون گوش جهت یکی از کودکان در شیراز .
   - عمل جراحی لوزه چند نفر از کودکان.
   - چکاپ کودکان به صورت ماهیانه توسط پزشکان مجرب و ثبت در پرونده پزشکی هر کودک .
   - پیگیری های مداوم جهت رفع ناراحتی های دندانی ، پوستی و چشمی .
   - عمل جراحی کیست چشم یکی از کودکان.
   - پیگیری جهت درمان صرع یکی از کودکان .
   - کاردرمانی و گفتار درمانی برخی از کودکان .
   - بردن یکی از کودکان جهت درمان بیماری هنوخ به تهران .
   - پیگیری جهت عمل پیوند استخوان یکی از کودکان.

 

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب