خبرنامه داخلی آشیانه علی

آشیانه علی (ع) از سال 88 اقدام به گردآوری خبرنامه سالیانه ای در رابطه با اقدامات و فعالیت های خود نمود و تاکنون 5 شماره از این نشریه چاپ و در اختیار مخاطبان موسسه و خیرین قرار گرفته است. در همین رابطه فایل های این نشریات را به منظور مشاهده در سایت آشیانه علی قرار داده ایم . 

امیدواریم با ارائه نظرات خود ، هیئت تحریریه این نشریه را در  ارائه هرچه بهتر و مطلوب تر نشریه یاری رسانید.

pdficon نشریه شماره 1 (تیرماه 88)                        pdficonنشریه شماره 2 (فروردین 89)

pdficonنشریه شماره 3 (اسفند 89)                        pdficonنشریه شماره 4 (خرداد 91)

pdficonنشریه شماره 5 (فروردین 92)

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب