فعالیت های ورزشی

   - استفاده از استخر سرپوشیده  به صورت هفتگی به تفکیک جنسیت از سال 1384
   - نام نویسی و شرکت پسران در مدرسه فوتبال از سال 1387
   - برگزاری کلاس های یوگا در مرکز ، جهت مربیان و کودکان توسط مربی خانم تحت نظارت اداره تربیت بدنی .
   - شرکت پسران در مراسم پهلوانی زورخانه ها از سال 1386
   - نام نویسی و شرکت دختران و پسران در کلاس ژیمناستیک از سال 1384
   - نام نویسی دختران در کلاس ایروبیک.
   - نام نویسی در کلاس شطرنج.

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب